Er is meer brandweer nodig in Amsterdam Zuid, zo stelt Wijkraad Zuid-West Amsterdam. Er is grote bezorgdheid om de brandveiligheid.


Sedert jaren staat de brandweerkazerne aan de Van Leijenberglaan leeg. Tegenwoordig is de aan rij tijd bij een brandmelding of incident voor de brandweer ruim een kwartier. Dat is onaanvaardbaar lang in geval van een incident, ongeluk of ramp.

De brandweerkazerne aan de Van Leijenberglaan is leeg komen te staan nadat de lokale overheid een bezuinigingsoperatie doorgevoerd heeft op het Amsterdamse brandweerkorps en het daarmee samenhangende vastgoed.

Brandweerwagens staan thans geparkeerd in noordelijk Amstelveen en moeten de gemeentelijke grenzen telkenmale overschrijden in een noodgeval. Aanrij tijden worden daardoor volgens de Wijkraad onverantwoord lang en brengen mensenlevens daarmee onnodig in gevaar, dit is in strijd met de wettelijke zorgplicht die de lokale overheid heeft voor haar ingezetenen.

Voorts wijst Wijkraad Zuid-West Amsterdam u op het feit, dat de Zuidas een brandweerkazerne geheel ontbeert. Sedert de ontwikkeling en bebouwing van de Zuidas met torenflats en hoge kantoorpanden, nota bene onder een aanvliegroute naar de luchthaven Schiphol, de nabijheid van een driebaans-ringweg, een overbevolkt spoorwegstation Zuid en andere gevoelige infrastructuur lijkt de Gemeente Amsterdam onaanvaardbare veiligheidsrisico’s te nemen door de buiten gebruik houding van de brandweerkazerne aan de Van Leijenberglaan.

 Veiligheidsanalyses die horen bij een toegenomen verkeersdruk in de lucht en op het land, lijken geen rekening te houden met toegenomen drukte, grotere groepen mensen en bewoners, hogere en grotere bouwvolumes.

Op de Zuidas zijn de aanrij tijden voor brandweerwagens zo nodig nog langer dan elders in Zuid. Ook dit is vanuit het oogpunt van de rampenbestrijding en –preventie een onaanvaardbaar hoog risico.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam wenst dan ook dat de brandweerkazerne aan de Van Leijenberglaan weer in gebruik wordt genomen in haar oorspronkelijke functie: brandweerkazerne.

De Wijkraad pleit voor een permanente bezetting van de brandweer kazerne door een bemanning van minstens 15 mensen, drie rampenbestrijdingsvoertuigen met toebehoren.

Experts stellen dat een zogeheten slangentoren naast de kazerne geplaatst moet worden bij weder in dienst stelling. Voorts is het wenselijk dat de manschap-verblijven worden aangepast aan de modernste eisen van deze tijd en materieel geschikt voor het blussen op grote hoogten aan de Van Leijenberglaan worden geplaatst.

Hieruit volgt, dat Wijkraad Zuid-West Amsterdam voorstander is van de in het bestemmingsplan vastgelegde bestemming “verkeer” als parkeerplaats van rampenbestrijdingsvoertuigen” evenals van de bestemming “maatschappelijk” waardoor daar brandweerlieden kunnen verblijven boven de voertuigenstalling, gehandhaafd wenst te zien tot ver in de toekomst, zulks ten behoeve van een opnieuw volledig brandweersteunpunt in Amsterdam-Zuid.

Samenvattend vraagt Wijkraad Zuid-West Amsterdam de Gemeenteraad van Amsterdam om de brandweerkazerne Van Leijenberglaan opnieuw te operationaliseren en in bedrijf te laten stellen, de risicoanalyses en rampenbestrijdingsplannen aan te passen aan de nieuwe situatie rond de recent bebouwde gebieden zoals de Zuidas, Station Zuid, Stadionplein en Plan Verdi.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven