De Nieuwe Meer zit vol Blauwalg. Bezoekers, gebruikers en bewoners van de Nieuwe Meer hebben in het verleden heel erg veel overlast van Blauwalg gehad. Omstreeks 1993 werd daarom een luchtmenginstallatie geplaatst, die tegenwoordig meest ernstig aan vervanging toe is.

Celdraden van een blauwalgensoort
Blauw-Alg

Onder omstandigheden waar de lucht-meng-installatie niet functioneert, vormt zich in de laag oppervlaktewater een snel groeiende Blauwalg. Wanneer de installatie echter lucht blaast vanaf de bodem van het meer, kost dit de Alg de kop. En dat is goed.

Het Waterschap Rijnland is bereid de installatie te vervangen en vraagt slechts een beperkte aanvullende investering van de Gemeente Amsterdam, die echter al te lang op zich laat wachten.

Er treedt thans een razend snelle groei op van Blauwalg. Er vormen zich drijflagen, die zwemverboden en overlast voor flora, fauna, gebruikers, bezoekers en bewoners tot resultaat hebben. Dit is niet goed voor de watersporters en jeugdverenigingen op en langs de Nieuwe Meer. Wijkraad Zuid-West Amsterdam wenst dat watersporters en bewoners ongestoord kunnen genieten van de Nieuwe Meer en wenst dat de Gemeente Amsterdam maatregelen neemt om Blauwalg te bestrijden.

Waterschap Rijnland wil 600.000 Euro bijdragen en de Gemeentes Amstelveen, Amsterdam en de Provincie Noord-Holland behoren samen 300.000 Euro te investeren om de oude menginstallatie te vervangen door een nieuwe.

De Vereniging Woonschepen Zuid onderscheidt de volgende belangen:

  • Recreatie: Het meer is druk in gebruik door zeilers, zeillessen voor de jeugd, surfers, roeiers, langeafstandzwemmers, paddleboarders en veel kinderen op de zwemstrandjes bij Sloten. Als de installatie uitvalt zal er een hele zomer niet kunnen worden gezwommen in de Nieuwe Meer, terwijl de behoefte aan recreatieruimte en verkoeling alleen maar toeneemt.
  • Volksgezondheid: Aan de noordoostkant van de Nieuwe Meer liggen zo’n 70 woonboten. Omdat hier meestal een zuidwestenwind waait, hopen de drijflagen van blauwalg zich hier op. Door de rotting van de drijflagen ontstaat niet alleen stank, maar ook giftige dampen die slecht zijn voor de gezondheid.
  • Woningbouw: Het natuurgebied de Oeverlanden speelt in veel plannen van de gemeente een rol. In bijna alle nabijgelegen bouwprojecten kan verdicht worden gebouwd met het argument dat zich op afzienbare afstand van de bebouwing een natuur- en recreatiegebied bevindt. Bij het zogenoemde Verdi-project spreekt men zelfs van een verborgen parel, die ontsloten moet worden voor de rest van de stad. Wanneer deze parel onwelriekend, troebel en zelfs gevaarlijk voor de volksgezondheid wordt valt te bezien hoe dit in de media zal worden uitgemeten en welke invloed dit zal hebben op de populariteit van de nieuwbouw.
  • Groen: Er wordt op veel manieren en door veel mensen, zowel binnen de gemeente als door de huidige gebruikers, geijverd om van het omliggende natuurpark de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos een beschermd gebied te maken in de hoop dat deze als een zeer bijzonder ‘Central Park’ binnen de steeds drukker wordende stad blijvend rust, groen, recreatie en onthaasting zal bieden. Een onwelriekende waterpartij hoort hier natuurlijk niet bij.
  • Ecologie: Waterflora en -fauna staan in direct contact met blauwalg. Bij overmatige blauwalgengroei heeft dit negatieve gevolgen, waardoor mogelijk krw-doelen in de Nieuwe Meer niet gehaald worden. Duidelijk is dat de luchtmenger zorgt voor helder water en zolang deze goed functioneert, draagt dit juist bij aan het halen van de krw-doelen. Het zou beschamend zijn als Amsterdam hier niet aan kan voldoen.
  • Duurzaamheid: Nuon heeft een koudecentrale waarmee kantoren en datacentra van de Zuidas worden gekoeld. De nieuwe installatie kan zo aangelegd worden dat het rendement van die koudecentrale flink stijgt. Dat vermindert de CO2-uitstoot fors. Nuon is bereid de meerkosten daarvan, zo’n 200.000 euro, te investeren.
  • Zuidasdok: De pompen van de menginstallatie staan op het toekomstige werkterrein van ZuidPlus. Waarschijnlijk moeten ze daarom worden verplaatst of komen er tijdelijke pompen. Dit geld kan beter geïnvesteerd worden in een duurzame oplossing.”

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft inmiddels in een verzoekschrift aan de Commissaris van de Koning en brieven aan de gemeenteraden van Amstelveen en Amsterdam aangedrongen op de vereiste investeringen in de gewenste lucht-meng-installatie voor de Nieuwe Meer.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven