AMSTERDAM OUD-ZUID  –   Bewoners rondom de omstreden nieuwe locatie van het Huis van de Wijk Olympus aan de Olympiaweg eisen dat BuurtBuik niet mee verhuist. Zij maken dit kenbaar tijdens een informatie avond  op donderdag 14 maart om 18.30 uur, op de oude locatie aan het Hygiëaplein. De omwonenden vrezen voor overlast door het grote aantal bezoekers van BuurtBuik en de opslag van over datum voedingsmiddelen. Door gebrek aan transparantie over de aanpak van de verwachte overlast is de maat nu vol. 

Verontruste buren stellen sinds juni 2018 vragen over de aanpak van de voorgenomen verhuizing. Zij hebben zich in verenigd in een werkgroep, die vanaf de zomer regelmatig overlegt met S.O.O.Z., de Stichting die ruimtes beschikbaar stelt voor Buurtbuik. De werkgroep heeft voorgesteld ook Buurtbuik als overlegpartner uit te nodigen. De directeur van S.O.O.Z., Jelle Houtsma, wilde dit niet. Veel vragen blijven hierdoor onbeantwoord.

S.O.O.Z. is er niet in geslaagd de zorgen van de buurt weg te nemen. Er is al maanden geen overleg meer geweest. Daarnaast heeft S.O.O.Z. eerder gemaakte afspraken over het beperken van overlast verbroken. De buurt heeft geen vertrouwen in een goede samenwerking met S.O.O.Z. en stelt nu als harde eis dat BuurtBuik een andere locatie zoekt.

De bewoners geven aan zich op elke mogelijke manier te verzetten tegen de komst van BuurtBuik. De werkgroep heeft steun gevraagd aan de Stadsdeel-commissie om het overleg met S.O.O.Z. weer van de grond te krijgen en de gemaakte afspraken na te komen.

BuurtBuik bereidt gratis maaltijden met overtollig eten van vooral supermarkten. Naast maaltijden worden er ook voedselpakketten uitgedeeld. Een prachtig initiatief, vinden de bewoners van de Olympiabuurt, maar niet geschikt voor deze locatie.

Zij vrezen voor hun nachtrust als de vrijwilligers elke dag tot 23.00 uur ‘s avonds bakfietsen vol met kratten voedsel aanleveren. De slaapkamers zijn vlak boven het aanleverpunt.

Daarnaast zijn de bewoners bang dat de rattenplaag terugkeert als Buurtbuik grote hoeveelheden voedsel opslaat in de panden en de tuin. Een andere vraag gaat over het deurbeleid. De nieuwe locatie is kleiner dan de oude waardoor er mensen aan de deur geweigerd moeten worden. Het is niet duidelijk op welke manier dit gaat gebeuren en wie er naar binnen mogen.  

De woningen uit 1930 en de binnentuin van het blok zijn extreem gehorig. De buren kunnen elkaar woordelijk verstaan en horen elkaar kuchen of naar de wc gaan. Privacy is er in deze woningen niet. Het Huis van de Wijk wil zich vestigen in twee van zulke benedenwoningen, die te klein en te gehorig zijn om alle activiteiten in onder te brengen. Dat er voor gekozen is om BuurtBuik wel mee te nemen, vinden de omwonenden onbegrijpelijk. 

Nota Bene: het hierboven weergegeven persbericht is afkomstig van omwonenden in het complex aan de Olympiaweg. zij hebben zich verenigd in de Werkgroep Beheer Huis van de WijkOlympus, hetwelk aangesloten is bij Wijkraad Zuid-West Amsterdam. De in dit persbericht weergeven opvattingen zijn die van de Werkgroep.

De Wijkraad stelt zich op het standpunt dat de activiteiten van Stichting Buurtbuik onmisbaar zijn voor de kwetsbare bewoners van Amsterdam-Zuid. Vrijwilligers en bestuursleden van Buurtbuik-Zuid werden door Wijkraad Zuid-West Amsterdam en de Federatie Nederlands Vakverbond onderscheiden voor hun geweldige werk in Amsterdam-Zuid.

De Wijkraad begrijpt de bezorgdheid van de Werkgroep Beheer Huis van de Wijk Olympus en andere buren erg goed en steunt de wens tot voorkoming van overlast.

De handelwijzen van Stichting S.O.O.Z. in de omgang met de Werkgroep Beheer Huis van de Wijk Olympus en andere omwonenden ter zake roept een reeks ernstige vragen op omtrent integriteit.

Gebruikers van het Huis van de Wijk Olympus en bezoekers van de activiteiten van Buurtbuik demonstreerden eerder voor behoud van het Huis van de Wijk op het welhaast perfecte adres Hygeaplein 10.

Een petitie werd aangeboden aan de S.O.O.Z – directie, stadsdeelcommissiebestuurder Flora Breemer, de Stadsdeelcommissie Zuid, de Gemeenteraad van Amsterdam en het College van Burgemeester en Wethouders, zulks tot behoud van de huidige locatie Hygeaplein 10.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven