F.N.V. Bestuurder MaaikeZorgman zet ‘Opkomen Voor Elkaar in Oud-Zuid’ met Wijkraad op de kaart.

Wijkraad Amsterdam Zuid West organiseerde samen met de F.N.V. en maatschappelijke partners een druk bezochte themamiddag ‘Opkomen Voor Elkaar in Oud-Zuid’. F.N.V. Bestuurder Maaike Zorgman agendeerde als keynote-speaker het thema. ‘Armoede is gewoon een gebrek aan geld, de Gemeente Amsterdam moet kwetsbare burgers in Oud-Zuid veel beter beschermen!’

Maaike Zorgman (FNV)

Op zondag 20 januari kwamen bewoners, F.N.V. kaderleden, Wijkraadleden, vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, wijkprofessionals en anderen samen in het Haarlemmermeerstation om zich te verdiepen in het thema ‘Opkomen Voor Elkaar in Oud-Zuid’. Door deze bijeenkomst in het Trammuseum te organiseren bekrachtigden de Wijkraad en de Federatie Nederlands Vakverbond tevens hun steun aan het behoud van de Museumtramlijn.

Maaike Zorgman sprak haar oprechte zorgen uit over de enorme problemen rond eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond. Sommigen komen hun huis nauwelijks uit, omdat zij de taal onvoldoende machtig zijn, geen of nauwelijks familiestructuren om zich heen hebben gebouwd, of daar waar deze zijn komen te vervallen, etc.

Zorgman pleitte daarom voor solidariteit en verbinding op wijkniveau, tussen buren. Zij complimenteerde de aanwezige bewonersinitiatieven om dergelijke eenzaamheid actief te bestrijden, zulks mede gelet op het F.N.V.- streven naar een Menswaardige Maatschappij.

Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen - https://www.fnv.nl/over-fnv/ons-werk/acties-campagnes/goed-pensioen

Armoede is een structureel probleem. En dat moet opgelost worden anders blijft het dweilen met de kraan open. De uitkeringen zijn te laag, mensen verdienen te weinig loon en zitten in allerlei kleine onzekere baantjes waarbij ze niet of nauwelijks boven het in Nederland vastgestelde sociaal minimum  kunnen komen.

“Ouderen die niet hun hele leven in Nederland gewoond hebben, hebben te maken met een gekorte A.O.W.. Dat inkomen moet wat de F.N.V. betreft dus omhoog. En daarvoor willen we strijden met de mensen die dat ook vinden en die met armoede te maken hebben. Dat moet landelijk gebeuren. Als we dat niet doen blijft het dweilen met de kraan open en kunnen we de pijn van armoede en eenzaamheid slechts verzachten.

Het is geweldig dat de mensen in de wijken voor elkaar opkomen. Dat de inwoners van Amsterdam Zuid dat doen en voor elkaar opkomen om armoede, eenzaamheid te bestrijden en duurzaamheid dichterbij te brengen daar heb ik veel waardering voor.  Als F.N.V. werken we graag samen. Samen staan we sterker”, aldus FNV Bestuurder Maaike Zorgman.

Het was een komen en gaan, aan de deur werden ruim 300 bezoekers geteld. Na de inspirerende speech van F.N.V. Bestuurder Maaike Zorgman deden maatschappelijke organisaties hun woordje: Stichting Buurtbuik, een welzijnsorganisatie, de sociaal-maatschappelijke activiteiten van het Trammuseum voor de bewoners van Zuid, Team-Ed – organisatie en ‘uitzendbureau’ voor ervaringskundigen presenteerden hun activiteiten aan het publiek.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, inclusief Maurice Clemens Pronk, staande mensen

Hierna werden Certificaten van Appreciatie uitgereikt door FNV Bestuurder Maaike Zorgman aan zeven vrijwilligers die zich reeds sedert tientallen jaren voor de bewoners inzetten. In de prijzen vielen bestuursleden van het Trammuseum, een Diaken van de Willem de Zwijgerkerk, een godgeleerde, een lid van de Wijkraad en een bestuurslid van Stichting Buurtbuik.

Na het officiële deel van het programma werd de zaal opengesteld voor een receptie waar velen hun netwerk konden vergroten, nieuwe contacten werden gelegd en tal van ideeën werden gegenereerd voor nieuwe maatschappelijke activiteiten onder de hoede van de Wijkraad Zuid-West Amsterdam.

Het Wijkraad bestuur kijkt uiterst tevreden terug op dit evenement en dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en de maatschappelijke partners die de bijeenkomst mogelijk hebben helpen maken.

Twee buurtbuikers: Maurice en René.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven