De wereld verbeteren, om te beginnen in Amsterdam Zuid

“Bewoners een stem geven” – zo typeert voorzitter Simon Bornstein het belang van Wijkraad Amsterdam ZuidWest. Dit is een platform van zeventien bewonersorganisaties; samen wordt er opgetrokken voor alles wat mooi en goed is in Amsterdam ZuidWest, zoals het behoud van het trammuseum en de naam van het Stadionplein. Simon vertelt over zijn gedrevenheid.

Het begint bij jezelf

“Binnen de reikwijdte van je armen,” wijst Simon aan, “daar begint het werken aan een betere wereld. Dan naar voren stappen en zeggen: Ik ben beschikbaar.” Vijf jaar geleden werd Simon voorzitter van de Wijkraad. Sindsdien zoekt hij verbinding op veel niveaus: met buurtbewoners, welzijnsinstellingen, de ondernemingsraad, de gebiedsmanager en niet als laatste met de lokale politiek. “We proberen altijd in overleg tot een betere leefomgeving te komen.”

Schouders eronder

Wanneer het nodig is, staat de Wijkraad met een megafoon op straat. Zo kwamen bij een protest tegen de verkoop van sociale huurwoningen vijfhonderd mensen op de been. “Het beeld van Zuid is dat van een welgestelde buurt, maar de verschillen tussen arm en rijk zijn groot, soms zelfs schrijnend.” Doorgaans opereren ze rustiger; via lezingen en rondetafelgesprekken wordt bijvoorbeeld armoede bij oudere migranten op de politieke kaart gezet. “Zo creëren we draagvlak.”

Een succes: Het behoud van het trammuseum

Ook praktisch steken de leden van Wijkraad ZuidWest de handen uit de mouwen. Begin dit jaar werden de ouderen in de wijk begeleid bij een uitje naar het Museumplein. “Een uitstekende gelegenheid om de aanwezige voorzitter van de stadsdeelcommissie kritisch te spreken! Met name over het plan voor nieuwbouw op het Havenstraatterrein, waarvoor het trammuseum zou moeten wijken. Ook de bewoners lieten van zich horen. ‘De museumtram hoort bij Amsterdam, bij onze jeugd,’ zeiden ze, ‘het is cultureel erfgoed.’ Niet lang daarna zette de Raad van State een streep door de bouwplannen en konden Wijkraad en het bestuur van het trammuseum terugkijken op een succesvol protest.

Kansen creëren voor alle gezichten van de stad

De democratische bevlogenheid van Simon is niet van gisteren. In zijn jaren als leerkracht richtte hij leerlingenraden op. “Inspraak is belangrijk.” Leerlingen overtuigde hij van hun kwaliteiten en ook de Wijkraad beschouwt hij als een plaats waar talenten kunnen bloeien. “Jongeren in ons team zitten nu in de Nationale Jeugdraad! Een lid van de vrouwengroep van de Wijkraad ontplooit zich inmiddels in een politieke partij. Kansen creëren – we willen zo divers en breed zijn als de stad is. Voor iedereen die graag contact maakt, is lid worden van het dagelijks bestuur een geweldige manier om de wijk te leren kennen.”

Buren zorgen voor elkaar

Naast vrijwilliger voor de Wijkraad en andere organisaties is Simon rabbijn. “Het is prettig om buiten mijn eigen zuil in de samenleving actief te zijn. Het Hebreeuwse ‘tikun olam’ geeft mijn aspiratie in brede zin weer: Het repareren en verbeteren van de wereld. Alles vanuit de eigen standplaats in die wereld, in mijn geval Amsterdam ZuidWest. Naast het opkomen voor mensen in de buurt ‘die nooit zelf een brief aan de gemeente zouden schrijven’, is er ook aandacht voor de leden van de Wijkraad zelf: We zorgen goed voor elkaar. In één woord: nabuurschap.”

Interview: Angélique Derks
Foto: Huub Zeeman

Ook interesse in vrijwilligerswerk? Neem contact met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven