Actieplan Bruggen en Kades

Het Actieplan Bruggen en Kademuren werd recent door het College van B&W vastgesteld. Van de ongeveer achttienhonderd bruggen in de stad lijken zevenhonderdenchthonderd kilometer aan kademuren technisch worden onderzocht. Dit onderzoek neemt waarschijnlijk circa zes jaren.

Sommige klassieke bruggen en klassieke kades zijn niet volledig bestand tegen het intensieve gebruik in het huidig tijdsgewricht. De Gemeente Amsterdam zal maatregelen treffen om deze constructen te versterken, in afwachting van nadere renovaties van kades en bruggen. Hierdoor zullen meer afsluitingen van wegen en waterwegen worden gebouwd waardoor de pleziervaart getroffen wordt.

Wethouder Sharon Dijksma is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het Actieplan Bruggen en Kademuren. Tot en met het jaar 2023 zal de wethouder circa vierhonderdenvijftig miljoen Euro besteden aan de renovaties van zevenentwintig bruggen en 4600 meter kademuur. Dit betreft slechts een fractie van benodigde renovaties en budgetten.

De wethouder is voornemens om parkeerplaatsen op te heffen en zwaar verkeer van kwetsbare kades te weren om verdere beschadigingen te voorkomen. De Gemeente wil technische maatregelen treffen om de levensbestendigheid van bruggen te verhogen.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam wil weten hoeveel kademuren en bruggen in Amsterdam Zuid niet aan de wettelijke kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen en heeft de Gemeente om opheldering gevraagd..https://www.amsterdam.nl/projecten/bruggen/aanpak-bruggen/
https://www.amsterdam.nl/projecten/kademuren/

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven