Verzoekschrift Museumtramlijn

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam

Amsterdam 15 december 2018

Verzoek om aanwijzing van de Spoorlijn Amsterdam-Amstelveen-Bovenkerk, eigendom van de Electrische Museumtram Amsterdam als gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.

Dames en Heren, Saluut!

Met verschuldigde eerbied richt zich tot u de Wijkraad Amsterdam Zuid West, sedert tweeënzestig jaar een instituut in Amsterdam-Zuid. De Wijkraad biedt bewonersorganisaties, waaronder de Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) een platform voor de collectieve belangenbehartiging.
Sedert ruim veertig jaren bestaat in Amsterdam-Zuid de EMA, die een collectie met tientallen historische tramstellen beheert en een complete door vrijwilligers gedreven spooronderneming op de rails houdt. De historische tramstellen zijn in sommige gevallen circa honderdvijftig jaar oud, het gaat om mobiel historisch erfgoed dat nergens anders in Nederland wordt aangetroffen.

Tramverbindingen
De historische elektrische trams van de EMA onderhouden tramverbindingen op het spoor tussen Bovenkerk, Amstelveen en Amsterdam-Zuid. Op dit spoortracé functioneren de trams wettelijk gezien als treinen. Daarnaast verzorgt de EMA ritten met historische trams door de Amsterdamse stedelijke omgeving, waarbij gebruik gemaakt wordt van de tramsporen van het Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB).
Hierdoor krijgt de stad Amsterdam een zeer vriendelijke uitstraling, als een stad die haar erfgoed respecteert. Deze uitstraling wenst Wijkraad Amsterdam Zuid West te behouden.

Haarlemmermeerstation

Het Haarlemmermeerstation
Het Haarlemmermeerstation in Amsterdam is het belangrijkste onderkomen van de EMA. Het historisch complex omvat het Stationsgebouw, een directiewoning, een perron, een keerlus, rangeerterrein, stallings-, onderhouds- en opslagloodsen, benevens een collectie historisch geboomte. Het Haarlemmermeerstation is een Rijksmonument, dat vanaf de bouw tot heden haar oorspronkelijke functies behouden heeft.

Groene long
De spoorlijn tussen Bovenkerk en Amsterdam-Zuid is naast een historisch spoor tevens een ecologische hoofdstructuur. Tientallen planten- en diersoorten treft men op de spoorbaan aan die door de EMA ecologisch verantwoord wordt onderhouden. Daarnaast verbindt de tramlijn ecologische gebieden zoals de Oeverlanden langs de Nieuwe Meer, het Amsterdamse Bos en een reeks parken. De spoorlijn behoort tot de groene longen van de hoofdstad. Dagjesmensen, passagiers, gebruikers van de jachthavens langs de lijn en talloze andere groeperingen maken dankbaar gebruik van de door de EMA aangeboden tramritten.

Station Amstelveen

Dorpsgezichten
Daarnaast draagt de EMA bij aan het in stand houden van de historische stationsgebouwen langs de spoorlijn, zoals deze te Amstelveen-Centrum en in Bovenkerk. Het gaat daarbij om beeldbepalende historische gebouwen die behoren tot de dorpsgezichten van Bovenkerk en Amstelveen. Recentelijk heeft de Gemeenteraad van Amstelveen in een unaniem aangenomen motie vastgelegd dat zij het behoud van de spoorlijn en de door de EMA verzorgde historische Museumtramlijn eist. De EMA is voor de historische dorpskern van Amstelveen onmisbaar volgens de Gemeenteraad.

Tweede Kamer
Daarenboven heeft de ChristenUnie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal recentelijk Kamervragen aan de Minister gesteld. Zowel de Tweede Kamer der Staten-Generaal als de Minister erkennen het enorme historische belang van de EMA en de door haar geëxploiteerde spoorlijn.

Vrijwilligers
Voorts is de EMA sedert tientallen jaren ingebed in het sociale en organisatorische weefsel van Amstelveen en Amsterdam-Zuid. Tientallen vrijwilligers afkomstig uit dit deel van Amsterdam, Amstelveen en andere delen van ons land zijn er bij betrokken. Vele maatschappelijke organisaties maken gebruik van het Haarlemmermeerstation als vergaderplaats en voor overige maatschappelijke activiteiten in het Sociaal Domein. De EMA is onlosmakelijk verbonden met historisch en levend Amsterdam-Zuid.

Cultuurhistorische waarde
Verder vertegenwoordigt de EMA een enorme immateriële cultuur-historische waarde. Zo wordt de tramcultuur van weleer ook heden door de EMA in stand gehouden, variërend van papieren kaartjes die verkocht worden door de door de EMA zelf opgeleide tramconducteurs, tot trambestuurders en andere vrijwillige tramfunctionarissen die de trams, loodsen, baanploeg, technische ploeg en de stations bemensen.
Doordat de volstrekt unieke spoorlijn Bovenkerk-Amstelveen-Amsterdam zich uitstrekt over het grondgebied van de Gemeente Amsterdam en Amstelveen, is er naar mening van Wijkraad Amsterdam Zuid West sprake van een groot gemeentelijk economisch en ecologisch belang.

Gemeentelijk monument
Gelet op alle bovengenoemde redenen, verzoekt Wijkraad Zuid-West Amsterdam het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam om de spoorlijn
Bovenkerk-Amstelveen-Amsterdam, inclusief onderhoudsloodsen, keerlus Haarlemmermeerstation, remise, stallingloodsen, spoorbruggen, stations en overwegen aan te willen wijzen als gemeentelijk monument zoals bedoeld in de gemeentelijke Monumentenverordening voor de Gemeente Amsterdam en zoals bedoeld ter uitvoering van de door de Amsterdamse Gemeenteraad aangenomen motie tot bescherming van Mobiel Erfgoed.
Gaarne ziet Wijkraad Zuid-West Amsterdam uw bericht tegemoet, daar waar nodig verstrekken wij u gaarne verdere inlichtingen, inmiddels verblijven wij,

Met de meeste hoogachting,
Het bestuur namens deze,
Rabbijn Simon Bornstein,

Voorzitter Wijkraad Amsterdam Zuid West
Tel. 06 272 641 38

In copie aan de Leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Amsterdam

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven