Categorieën
Geen categorie

Domesic Workers in de problemen door CORONA-pandemie

In Amsterdam Zuid-West zijn altijd Domestic Workers werkzaam. Veel van deze werkenden in huishoudens en schoonmaak zijn plotseling hun inkomsten kwijt geraakt door het uitbreken van de CORONA-pandemie. Veel interieurverzorgenden verloren hun werkgevers. Domestic Workers verloren hun opdrachten en daaruit vloeiende inkomsten doordat werkgevers met een plotse zeer sterke daling van hun inkomsten van doen hadden.

Wijkraad Zuid-West pleit voor ondersteuning van de kwetsbare Domestic Workers die door een gebrekkige verblijfsstatus vaak onvoldoende een beroep kunnen doen op ondersteuning en bescherming door de overheid.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam adviseert de Gemeente Amsterdam om beschermende en ondersteunende maatregelen te treffen, concrete voedselhulp – zoals voor de beroepsgroep Domestic Workers, wordt geregeld in de ILO Convention 189.

Categorieën
Geen categorie

Website weer online

Na een sabotage actie van een onverlaat waren we genoodzaakt de website compleet opnieuw te maken. Dit is het eerste bericht.